COVID-19

Актуална информация, свързана с отсъствие на заболели от COVID-19 или поставени под карантина ученици, педагогически специалисти и служители от училище „Свети Патриарх Евтимий“, гр. Пловдив:

# Отсъстващи педагогически специалисти/служители, поради положителен резултат за COVID-19 – 0
Отсъстващи ученици, поради положителен резултат за COVID 19 – 0
Карантинирани педагогически специалисти/служители, поради контакт с болен от COVID-19 – 0
Карантинирани ученици, поради контакт с болен от COVID-19 – 0
Карантинирани паралелки, поради наличие на ученик с положителен резултат за COVID-19 – 

Припомняме: Ученик с грипоподобни симптоми не бива да пребивава на територията на училището. В тази връзка не позволявайте на Вашето дете да посещава учебни часове дори при леко неразположение. В случай на отсъствие на ученик от училище, родителят информира класния ръководител за причините за отсъствието. В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик, родителите информират директора за предприемане на задължителните противоепидемични мерки в училище.