Съзтезание

Калина Кънева, VIIг клас – Трето място на състезанието по БЕЛ

Учител: Милка Белчева – старши учител по български език и литература