Съзтезание БЕЛ

Росица Върбанова, VIв клас – Първо място на състезанието по БЕЛ
Анастасия Петрова, VIа клас – Второ място на състезанието по БЕЛ

Учител: Росица Караджова – старши учител по български език и литература