51-ва НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА

От 10-13 април 2023 год. в гр. София се състоя 51-ва НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА на тема: „Образованието и научните изследвания по физика – фактор за устойчиво развитие“.

Сияна Гяурова от Xг клас на СУ „Свети Патриарх Евтимий“, с ръководител Юлиана Белчева – главен учител по физика и астрономия, е номинирана в категорията „Естетичност на фотографията“ за снимката „Цветен облак“ в обявения фотоконкурс „Красивото във физиката“.
През облаците по принцип не може да мине светлината, поради факта, че малките капчици са разположени много нагъсто. В този случай обаче, капките от водните пари, от които се състои облакът, са по-нарядко. Тогава светлината може да премине през тях като се пречупва и вследствие на явлението дисперсия се получава оцветяване в облака.
За конкурса бяха получени 143 фотографии от 32 училища. Класирането за учениците е осъществено в 2 категории: природни физични явления и красота във физичния експеримент. Класирането за учениците е осъществено в 2 категории: природни физични явления и красота във физичния експеримент.