Мартин Христов от IIв клас се класира на 3-то място на НМС „Европейско кенгуру“
Поздравления!
Учители: Велка Славова – старши учител начален етап и Катерина Шакаданова – Данаилова – учител начален етап (ГЦОУД)