Мартин Димитров, Vб клас – Второ място на състезанието по математика
Антон Терзиев, Vб клас – Второ място на състезанието по математика
Владимир Лапатарев, Vб клас – Трето място на състезанието по математика
Учител: Ирина Пенева – старши учител по математика