Състезание по БЕЛ

Божидара Тодорова, Vв клас – Първо място на състезанието по БЕЛ
Лиана Стоицова, Vв клас– Второ място на състезанието по БЕЛ

Учител: Захаринка Димова – старши учител по български език и литература