ІVб клас с медали и отлично представяне в турнира „Математика без граници“ – втори  кръг, 2023/2024 г. 

Класен ръководител: Трендафила Бербенлиева – старши учител начален етап