УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА V КЛАС

на СУ „Свети Патриарх Евтимий“, гр. Пловдив

учебна 2023/2024 година

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

1. Декларация за информирано съгласие – СВАЛИ ОТ ТУК

2. Декларация за данни дете – родител – СВАЛИ ОТ ТУК

 

Заявление за паралелки МАТЕМАТИКА – СВАЛИ ОТ ТУК

Заявление за паралелки БЕЛ – СВАЛИ ОТ ТУК

Заявление ИНОВАТИВНА паралелка – СВАЛИ ОТ ТУК

Заявление за ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ паралелки  – СВАЛИ ОТ ТУК

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ⇒ ОТВОРИ ТУК

ПРИЕМ V КЛАС – НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ⇒ ОТВОРИ ТУК

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ:

1.Заявление за участие в класиране  – СВАЛИ ОТ ТУК

2.Декларация за информирано съгласие – СВАЛИ ОТ ТУК

3.Мотивационно писмо – СВАЛИ ОТ ТУК

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г⇒ ОТВОРИ ТУК

Проект, по който работи иновативната паралелка: ⇒(STEAM)2= хармония“

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г. ⇒ ОТВОРИ ТУК