УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА V КЛАС

на СУ „Свети Патриарх Евтимий“, гр. Пловдив

учебна 2024/2025 година

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 год.ОТВОРИ ТУК

Проект, по който работи иновативната паралелка: ⇒ „AI+STEAM=МИСИЯ ВЪЗМОЖНА

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г. ⇒ ОТВОРИ ТУК

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ⇒ ОТВОРИ ТУК

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИАГНОСТИКАТА НА ЗНАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV КЛАС ОТВОРИ ТУК