Учениците от Іг клас на начален етап на нашето училище сътвориха прекрасна градина на ул. „Велико Търново“