УЧИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ НА СУ „СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ БЛАГОДАРЯТ НА ВСИЧКИ,

КОИТО ОБИЧАТ И ПОДКРЕПЯТ РОДНОТО УЧИЛИЩЕ!