Първият носител на награда, реплика на маска

Отлично представяне на Георги Вълчев, ученик от IIIБ клас с класен ръководител Трендафила Бербенлиева, на международни математически състезания.
Първият носител на награда, реплика на маска – шлем от I век, е Георги Вълчев – носител на три купи от три състезания – Математика без граници, AIMO и WMI.

Да му пожелаем и успех занапред!