Петя Делчева – учител по информатика и информационни технологии

Колонни диаграми с оценки от I срок

Почистете парка с помощта на графичен редактор IV клас

Проект „Приказки като видеа с PowerPoint“

Създаване на анкети във Forms, IX клас

Създаване на сайтове без код, IX клас

Създаване на кратко видео с изображения и текст, Х клас