Областен кръг на олимпиадата по история и цивилизации

За поредна година отлично представяне на Областен кръг на олимпиадата по история и цивилизации
на учениците от Vб клас
Николай Балабанов и Мартин Господинов
с учител Таня Мандраджиева – старши учител по история и цивилизации
и учениците от VIа клас
Мартин Петков и Димитър Базлянков
с учител Светлана Талева – старши учител по история и цивилизации.
Стремете се винаги към върховете, деца!