Невена Н. Рабаджийска-Гечева – учител в начален етап