интердисциплинарен интерактивен урок с VД  клас

„Камъче до камъче към вечността“
интердисциплинарен интерактивен урок с VД клас

интердисциплинарен интерактивен урок с VД клас
Опазването и популяризирането на културното наследство e право и задължение на образователните институции, включително на СУ“ Св. Патриарх Евтимий“- гр. Пловдив

С учениците от VД клас на същото училище събрахме информация за историята, технологията и техниката на античните мозайки и я представихме в нашия интердисциплинарен урок“ Камъче до камъче към вечността“.

Урокът започна с лабораторен експеримент за пречистване на водата, който учениците познават от часовете по ЧП. Продължихме с исторически преглед на мозаечното изкуство и с решаване на тематични задачи.

Във втората част на урока, децата бяха разделени на 5 екипа и всеки екип имаше поставена задача: да направи лабораторен експеримент, да нареди мозайка или да направи изчисления нужни за създаването на мозайката. След 7 минути говорител на всяка група представи резултатите.

Накрая на часа децата изпяха песен написана по стихове на тяхна съученичка и подариха на гостите направените от тях мозайки.