Звездното небе в представите на хората от древността до наши дни

На 22 януари 2017г. учениците от иновативната паралелка с класен ръководител госпожа Веселина Бойчева-Чапанова проведоха изключителен по своя характер и метод открит урок на тема „Звездното небе в представите на хората от древността до наши дни“ . Гости на урока бяха директора и заместник-директорите на училището, множество преподаватели от различни специалности и развълнуваните родители. Всички те наблюдаваха с интерес резултата от 5 месечното обучение по интердисциплинарния метод /съвместна работа по различните учебни предмети с обща тема/, съчетан с ползването на облачни технологии.

Разделените на шест отбора учениците показаха завидни знания за звездите получени от обучението не само по човек и природа, но и по български език, математика, история, английски език, музика, изобразително изкуство, домашен бит и техника и физическо възпитание. По време на урока бяха използвани изработените от децата модели на планетите от отпадъчни материали с помощта на които беше демонстрирана работа по т.нар тактилен модел. Силни аплодисменти предизвика образуването на съзвездията Голяма и Малка мечка с помощта на предварително изработени хартиени звезди, осветени с помощта на мобилните телефони. Приятно изненадани бяха всички присъстващи от уменията на петокласниците, които бяха изработили прекрасни варианти на звездно небе от различни материали – стиропор, хартия, пластелин. Всички провериха знанията си по английски език с любопитната информация за връзката между планетите и зодиакалните знаци. Силен интерес предизвика представената от учениците информация за учението на питагорейците за „музика на сферите“, в което те обясняват подчинеността на движението на небесните тела на известни математически отношения. Прекрасният урок завърши с изпълнение на песента „Алба Мунди“, специално адаптирана за металофон. Тя е композирана в ключа на Земята, а музикалната хармония се постига чрез звуковата честота на деветте орбити на планетите.

След приключване на урока всички бяха единодушни, че с нетърпение очакват следващата изява на младите новатори.

Професионалната учебна общност, работеща в иновативната паралелка включва: Росица Караджова – български език и литература, Борислав Янчев – английски език, Ваня Георгиева – математика и информационни технологии, Росица Минева – информационни технологии, Светлана Талева – история и цивилизация, Таня Мандраджиева-Андреева – география и икономика, Веселина Бойчева-Чапанова – класен ръководител и човекът и природата, Даниела Попова – музика, Елица Гигова – изобразително изкуство, Георги Кондев – технологии и предприемачество и Нели Колева – физическо възпитание и спорт.