Дигитална раница“ по проект „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“/

На 14.02.2023 г. се проведе информационен ден за представяне на Единната електронна платформа за образователни услуги и съдържание – „Дигитална раница“ по проект „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“, изпълняван по оперативна програма „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”, организиран от РУО – гр. Пловдив. В работната среща с директори от Пловдив и областта Петя Делчева, учител по информационни технологии и Йорданка Алексиева – старши учител по биология и здравно образования споделиха добри практики за работа с образователния софтуер MozaBook.