Група по интереси „ВИРТУАЛНО ПЪТЕШЕСТВИЕ В МИНАЛОТО“

 ръководител Росица Минева