Благотворителен базар в двора на сградата

Благотворителен базар в двора на сградата на ул. „Иван Вазов“19 с произведения на ученици от СУ „Свети Патриарх Евтимий“, чиято цел е набиране на средства в полза на училището.