ЮЛИЯ ТРИФОНОВА МУХОВСКА

СТАРШИ УЧИТЕЛ /І-ІV КЛАС/

Юлия Трифонова Муховска- старши учител в начален етап

Образователно-квалификационна степен: магистър – специалност „Начална училищна педагогика“

Професионално-квалификационна степен:  пета (2011г.) ПКС към „Тракийски университет“ – Стара Загора.

Специализация „Начална училищна педагогика с Английски език“ – 2005 г. в  ПУ „Паисий  Хилендарски“.

Професионален опит: 28 години

email: Yulia.Muhovska@patriarcha.com