ЮЛИАНА ЮРИЕВА БЕЛЧЕВА

ГЛАВЕН УЧИТЕЛ ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Юлиана Юриева Белчева-главен учител по физика и астрономия

Образователно-квалификационна степен: магистър – специалност инж. физика, лазерна техника и учител по физика в ПУ „Паисий Хилендарски“- 1994г.

Професионално-квалификационна степен: Първа професионално квалификационна степен за учител по физика през 2007г.

Участвала в разработването и реализирането на различни национални и международни проекти.

Има над тридесет публикации в наши и международни издания.

Владее добре френски и руски език.