ФИЛИСКА ЕМИЛОВА БАЛЕВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Филиска Емилова Балева – старши учител по български език и литература

Образователно-квалификационна степен: магистър; специалност: български език и френски език, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Професионален опит: 27 години

еmail: filiska.baleva@patriarcha.com