ТАНЯ ПАВЛОВА МАНДРАДЖИЕВА-АНДРЕЕВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Таня Павлова Мандраджиева-Андреева – старши учител по история и цивилизации и   география и икономика

Образователно-квалификационна степен: Mагистър,  специалност история и цивилизация и социално-икономическа география към ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново

Професионално-квалификационна степен І ПКС към ДИУУ при СУ „Св. Климент Охридски“-гр.София, 2020г.

Следдипломна специализация/специализации: 

Едногодишна специализация „Интегративни взаимодействия в образователния процес“, СУ „Св. Климент Охридски“, ДИУУ, 2016г.

„Антична религия и култура на Югоизточна Европа“, НБУ-гр. София, 2001г.

Участия в проекти:

  1. eTwinning-проект: „Земята има нужда от нас“ -съвместен проект между СУ „Екзарх Антим I – гр. Казанлък и СУ „Свети Патриарх Евтимий“ – гр. Пловдив, 2022г.
  2. „ Клас без хартия“ – училищен проект, 2017-2020г.
  3. „(STEAM)2= хармония“- училищен проект, 2021-2024г.

Професионален опит: 30г.

email: tanya.mandradzhieva@patriarcha.com