ТАНЯ НИКОЛОВА АЙГЪРСКА

УЧИТЕЛ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Таня Николова Айгърска – учител по информационни технологии и информатика

Образователно-квалификационна степен: магистър; специалност: учител по математика и информатика, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Професионален опит: Ръководител квалификационни курсове по компютърно обучение в Агенцията по заетостта към Бюро по труда, гр. Пловдив за обучение, квалификация и преквалификация на младежи и възрастни лица

Професионално-квалификационна степен: Четвърта професионално-квалификационна степан, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Професионален опит: 7 години

еmail: tanq.ajgarska@patriarcha.com