СОНЯ ПЕЕВА МЛЕКАРОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Соня Пеева Млекарова   – старши учител по български език и литература

Образователно – квалификационна степен:  Магистър, специалност: Българска филология и учител по Български език и литература, ПУ “ Паисий Хилендарски“, Филологически факултет

Следдипломна специализация: 

Методика на обучението по Български език и литература, ПУ „Паисий Хилендарски“,

 Професионално-квалификационна степен: 

ІV ПКС,  Методика на обучението по Български език и литература, Тракийски университет, ДИПКУ гр. Стара Загора, ІV ПКС, 2014 г.

V ПКС, Методика на обучението по Биология, Тракийски университет, ДИПКУ гр. Стара Загора

Професионален опит: 29 г.10

email: sonya.mlekarova@patriarcha.com