СОНЯ ГЕОРГИЕВА ПЕНЧЕВА

ЗАМЕСТНИK-ДИРЕКТОР УД

Соня Георгиева Пенчева-заместник-директор по учебната дейност в начален етап на основната степен на образование

Образование: Висше – ПУ „Паисий Хилендарски“ 1989 г – 1993 г.

Специалност: Начална училищна педагогика

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Специалност: Образователен мениджмънт /2007 г.-2009 г. – ПУ“П. Хилендарски“/

Професионално-квалификационна степен: Първа – Тракийски университет, ДИПКУ – Стара Загора, 2004 г.

Допълнителни курсове и квалификация: Специализация по „Методика на обучението в началното училище“/ 1993г.-1994 г., ПУ“ П. Хилендарски“/

Участие в национални програми и комисии:

2004 г. – Участие в комисия като оценител на учебници по БЕЛ в начален етап -НИОД – гр. Банкя

2010 г.- Курс на обучение : „Директорска правоспособност“ по проект “ Разработване на програми и обучение за директори на училища“, НИОД – гр. Банкя

2014 г. – Квалификационен курс: Обучение на педагогически специалисти „помощник-директори“ за формиране на базови управленски компетентности, НИОД – гр. Банкя

Трудов стаж: 30 години

email: sonja.petkova@patriarcha.com