СИЛВИЯ АСЕНОВА ЧЕРВЕНКОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ ХИМИЯ И ООС

Силвия Асенова Червенкова – старши учител по химия и опазване на околната среда

Образователно-квалификационна степен: магистър, специалност: биология  и химия  към  ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

Професионално-квалификационна степен: придобита Трета професионално-квалификационна степен  по химия в Департамент за информация и усъвършенстване на учители към СУ ”Св. Климент Охридски” 2016 г.

Следдипломна специализация:

Следдипломна едногодишна квалификация „Образователни технологии в професионалното и природоматематическото образование” в Департамент за информация и усъвършенстване на учители към СУ ”Св. Климент Охридски” 2015 г.

Публикации: за периода 2011 – 2016 година

С. Червенкова:“Да превърнем знанието по химия в практика“

Резюмета на доклади и научни съобщения в международната година на химията 2011г, град София, 44та Национална конференция по химия

Доц. д-р Маргарита Панайотова, Силвия Червенкова, Елена Янчева: „Токсичните вещества в цигарения дим и влиянието им върху човешкия организъм”, Междупредметен семинар, Биологически факултет, Научна конференция по Биологията, 2012г., гр.София

С.Червенкова, Е.Божинова: “Спри цигарите-живей пълноценно“

Участие в научно-практична конференция: Добрите практики в обучението, съвместно с Европейските мрежи за добри практики  STENCIL, ноември 2012г., гр.Пловдив

С.Червенкова, Е.Божинова: „Предизвикателствата и ползите от неформално-то училищно образувание“, Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука, сборник с доклади от Конференция с международно участие на СУ“ Климент Охридски“, 2015г.

Професионален опит: 14 години

email: Silviya.Chervenkova@patriarcha.com