СВЕТЛАНА СТОЙКОВА ЕНЕВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ

Светлана Стойкова Енева – старши учител, философски цикъл

Образователно-квалификационна степен: магистър, специалност философия и немски език, СУ „Климент Охридски“, гр. София

Професионален опит: 26 години

email: Svetlana.Eneva@patriarcha.com