СВЕТЛАНА ПЕТРОВА ТАШЕВА-СИРЕНКО

СТАРШИ УЧИТЕЛ ГЦОУД /І-ІV КЛАС/

Светлана Петрова Ташева-Сиренко старши учител в начален етап, ЦДО

Образователно-квалификационна степен – магистър, специалност –начална училищна педагогика, ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

Професионално-квалификационна степен: придобита Втора професионално-квалификационна степен в Тракийски университет Стара Загора – ИПКУ.

Професионален опит: 27 години

email: Svetlana.Tasheva-Sirenko@patriarcha.com