СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА ТАЛЕВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ ИСТОРИЯ И ИЦИВИЛИЗАЦИИ

Светлана Георгиева Талева – старши учител по история и цивилизация

Образователно-квалификационна степен: Магистър със специалност учител по български език и литература и история-ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград

Професионално-квалификационна степен: Трета професионално-квалификационна степен  към Софийския университет „Свети Климент Охридски“-Департамент за информация и усъвършенстване на учители /ДИУУ/

Професионален опит: Трудов стаж 29 години. От 2003 година учител в СУ „Свети Патриарх Евтимий“, Пловдив

еmail: svetlana.taleva@patriarcha.com