РОСИЦА СТАВРЕВА МИНЕВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Росица Ставрева Минева- старши учител по информационни технологии

Образователно-квалификационна степен: магистър, специалност: компютърни системи

Специализация: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Професионална квалификация: инженер по компютърни системи към ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ

Професионална квалификация за придобиване на допълнителна професионална подготовка по специалност: педагогическа правоспособност към УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ

Професионално-квалификационна степен: II ПКС към СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“– ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, СОФИЯ

Професионален опит: 21 години

email: Rositsa.Mineva@patriarcha.com