РОСИЦА ДИМИТРОВА КАРАДЖОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Росица Димитрова Караджова – старши учител по български език и литература

Образователно-квалификационна степен: магистър, специалност Българска филология, ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив 

Професионално-квалификационна степен:  І ПКС към СУ „Св. Климент Охридски“, ДИУУ, гр. София

Следдипломна специализация: Едногодишна специализация „Интегративни взаимодействия в образователния процес“, СУ „Св. Климент Охридски“, ДИУУ

Професионален опит: 15 години

email: Rositsa.Karadzhova@patriarcha.com