РОСИЦА БОЖИЛОВА ИВАНОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Росица Божилова Иванова – старши учител по информационни технологии и информатика

Образователно-квалификационна степен: магистър, специалност математика и информатика към ПУ „Паисий Хилендарски“

Професионално-квалификационна степeн: I ПКС – Тракийски университет, гр. Стара Загора

Професионален опит: 23 години

еmail: Rositsa.Ivanova@patriarcha.com