РОСИЦА АНГЕЛОВА ГЬОКОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ МАТЕМАТИКА

Росица Ангелова Гьокова – старши учител по математика

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър, специалност: физика и математика – ПУ „Паисий Хилендарски“- гр. Пловдив

Професионална квалификация: Учител по физика и математика

Допълнителна професионална квалификация – учител по информатика и информационни технологии, 2008, ПУ „Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив

Професионално-квалификационна степен: Втора ПКС към СУ „Св. Климент Охридски“, ДИУУ – гр. София .

Следдипломна едногодишна специализация: „Дидактически технологии в обучението по математика“ – СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. София.

Професионален опит: 26 години

email: rositza.gyokova@patriarcha.com