РЕНЕТА КИРИЛОВА СТОЙНОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Ренета Кирилова Стойнова – старши учител по физическо възпитание и спорт

Образователно-квалификационна степен: магистър- Треньор по тенис на маса и учител по физическо възпитание, НСА София

Професионално-квалификационна степен: придобита ІІ ПКС, Департамент за информация и усъвършенстване на учителите – София

Публикация:

Прилагане на спорта тенис на маса в училищното физическо възпитание в Научно- методическо списание „Спорт и наука“, 2005 г.

Професионален опит:  19 години

еmail: reneta.stoinova@patriarcha.com