РАЛИЦА ТАНКОВА АТАНАСОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Ралица Танкова Атанасова – старши учител по физическо възпитание и спорт

  • Бакалавър, специалност: „Педагогика на обучението по физическо възпитание” към ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив;
  • Магистър, специалност: „Спорт за високи постижения”- лека атлетика, към Национална спортна академия, гр. София

Професионален опит: Фитнес инструктор, кондиционен треньор, съдия по лека атлетика.

Професионална квалификационна степен:  IV ПКС към СУ „Св. Климент Охридски“, ДИУУ, гр. София

Професионален опит:  14 год.