РАДОСТ ДИМИТРОВА ПАЧЕВА

ГЛАВЕН УЧИТЕЛ МУЗИКА

Радост Димитрова Пачева –  главен учител по музика

Образователно-квалификационна степен: магистър – специалност „Музикална педагогика – учител по музика“ към АМТИИ гр. Пловдив – 1986 г. (към онзи момент абревиатурата на учебното заведение е ВМПИ)

Професионално-квалификационна степен:  втора към СУ-ЦИУУ гр. София – 1996г.

Следдипломна специализация : „Музикална педагогика – за учители по музика“  в АМТИ гр. Пловдив – 1994 г.

Статии и публикации в педагогически издания:

„Младежки албум за пиано на Васил Казанджиев и възможностите за използването му в урока  по музика в началното училище” сп. „Начално образование” (1995 г. бр.10)

Професионален опит: 29 години

email: Radost.Pacheva@patriarcha.com