ПЕТЯ СТОИЧКОВА МОЛЕВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Петя Стоичкова Молева – старши учител по английски език

Образователно-квалификационна степен: Магистър, Българска и английска филология, ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив

Професионален опит: 28 години

еmail: Petya.Moleva@patriarcha.com