ПЕТЯ АНТОНОВА ДЕЛЧЕВА

УЧИТЕЛ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Петя Антонова Делчева – учител по информатика и информационни технологии 

Образователно-квалификационна степен: магистър, специалност: Обучение по информатика и информационни технологии в училище, ПУ „Паисий Хилендарски“ 

Публикации

Хаджиколев, Е., П. Делчева, В. Статкова, Облачни инструменти за обучението по изобразителни  изкуства, Международна научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на  изкуството“, 12-13 октомври 2017 г., гр. Пловдив 

Професионален опит: 3 години 

email: petq.delcheva@patriarcha.com