ПЕТЪР ЙОСИФОВ ИВАНОВ

СТАРШИ УЧИТЕЛ МАТЕМАТИКА

Петър Йосифов Иванов – старши учител по математика

Образователно-квалификационна степен: магистър, специалност „математика и информатика“, ПУ „Паисий Хилендарски“

Професионално-квалификационна степен:  втора ПКС, ДИУУ – СУ, „Св. Климент Охридски“

Следдипломна специализация Дидактически технологии в обучението по математика, информатика и ИТ, ДИУУ – СУ, „Св. Климент Охридски“

Професионален опит:18 години

Тодор Николов Попов – старши учител по география и икономика

Образователно-квалификационна степен: магистър, специалност  история и география, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Професионално-квалификационна степен: пета ПКС, Департамент за информация и усъвършенстване на учителите – София

Професионален опит: 23 години

email: Petar.Ivanov@patriarcha.com