ПЕНКА ПЕТКОВА ГОГОВА

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

Пенка Петкова Гогова – педагогически съветник в начален етап

Образователно-квалификационна степен – Магистър, Специалност – Социална приложна психология – ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив

Магистър от магистърска програма по Превод и бизнескомуникация – ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив.

Образователно-квалификационна степенБакалавър, Специалност: Начална училищна педагогика – ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив;

Следдипломна преквалификация – Преподавател по английски език в среден и горен курс – ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив;

Образователно-квалификационна степен – III ПКС

Професионален опит: 19 години

emailpenka.gogova@patriarcha.com