НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДАСКАЛОВ

СТАРШИ УЧИТЕЛ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Николай Иванов Даскалов – старши учител по български език и литература

Образование: висше – магистър, специалност: българска филология, ІІ специалност – руска филология, ПУ „Паисий Хилендарски”

 

СЪАВТОРСТВО И ПУБЛИКАЦИИ В ИК АНУБИС ООД

Учебници:

V клас

– Учебник по литература за V клас, ИК Анубис ООД, София, 2016, ISBN: 978-619-215-059-4.

– Книга за учителя по литература за V клас, ИК Анубис ООД, София, 2016, ISBN: 978-619-215-040-2

VІ клас

– Учебник по литература за VІ клас, ИК Анубис ООД, София, 2007, ISBN: 978-954-426-754-4

– Книга за учителя по литература за VІ клас, ИК Анубис ООД, София, 2007, ISBN: 978-954-426-738-4

– Учебник по литература за VІ клас, ИК Анубис ООД, София, 2017, ISBN: 978-619-215-150-8.

– Книга за учителя по литература за VІ клас, ИК Анубис ООД, София, 2017, ISBN: 978-619-215-072-3

VІІ клас

– Учебник по литература за VІІ клас, ИК Анубис ООД, София, 2008, ISBN: 978-954-426-781-0

– Учебник по литература за VІІ клас, ИК Анубис ООД, София, 2018, ISBN: 978-619-215-283-3.

– Книга за учителя по литература за VІІ клас, ИК Анубис ООД, София, 2018, ISBN: 978-619-215-239-0

Учебни помагала:

V клас

– Да разберем по-добре. Мит, фолклор, литература. Учебно помагало по литература за V клас, ИК Анубис ООД, София, 2007, ISBN: 978-954-426-777-3

– Учебна тетрадка по литература за V клас/Моят литературен профилбук, ИК Анубис ООД, София, 2016, ISBN: 978-619-215-017-4

– Литература за V клас. Помагало за избираемите часове, ИК Анубис ООД, София, 2017, ISBN: 978-619-215-167-6

VІ клас

– Литература за VІ клас. Помагало за ЗИП, ИК Анубис ООД, София, 2007, ISBN: 978-954-426-769-8

– Работни листове по литература за VІ клас/Моят литературен профилбук, ИК Анубис ООД, София, 2013, ISBN: 978-954-426-944-9

– Учебна тетрадка по литература за VІ клас/Моят литературен профилбук, ИК Анубис ООД, София, 2017, ISBN: 978-619-215-163-8

– Литература за VІ клас. Помагало за избираемите часове, ИК Анубис ООД, София, 2017, ISBN: 978-619-215-165-2

VІІ клас

– Литература за VІІ клас. Помагало за ЗИП, ИК Анубис ООД, София, 2008, ISBN: 978-954-426-785-8

– Работни листове по литература за VІІ клас/Моят литературен профилбук, ИК Анубис ООД, София, 2013, ISBN: 978-954-426-949-4

– Наръчник по литература за V-VІІ клас, ИК Анубис ООД, София, 2014, ISBN: 978-954-426-987-6

– Учебна тетрадка по литература за VІІ клас/Моят литературен профилбук, ИК Анубис ООД, София, 2018, ISBN: 978-619-215-283-3

– Нов Наръчник по литература за V-VІІ клас, ИК Анубис ООД, София, 2018, ISBN: 978-619-215-422-6

Професионален опит: 31 години.

email: Nikolay.Daskalov@patriarcha.com