НЕЛИНА ТРИФОНОВА МИХАЙЛОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ /І-ІV КЛАС/

Нелина Трифонова Михайлова –  учител в начален етап

Образователно-квалификационна степен:

  • Бакалавър – специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика” към ПУ „Паисий Хилендарски” (2006 г.)
  • Магистър – специалност „Консултативна педагогика” (училищна психология, училищно консултиране) към ПУ „Паисий Хилендарски” (2010 г.)

Професионален опит: 9 години

email: nelina.mihaylova@patriarcha.com