МИХАЛА МАНОЛОВА ГАЗЕПОВА

УЧИТЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Михала Манолова Газепова – учител по физическо възпитание и спорт

Образователно-квалификационна степен:

  • Бакалавър, специалност: Педагогика на обучението по физическо възпитание, ПУ „ Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив;
  • Магистър, специалност: Спорт в училище, ПУ „ Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

Професионална квалификационна степен: Трета професионално-квалификационна степен, СУ  „Св. Климент Охридски“, ДИУУ, гр. София

Професионален опит:  8 год.

еmail: mihala.gazepova@patriarcha.com