МИЛКА ИЛИЕВА БЕЛЧЕВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Милка Илиева Белчева – старши учител по български език и литература

Образователно-квалификационна степен: Магистър – Българска филология към ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив

Публикации :

„Тестове за състезания по български език – 4 клас „; Милка Белчева, Захаринка Димова; ИК „Хермес“; 2000 г.

Професионален опит28години

email:     milka.belcheva@patriarcha.com