МИЛЕНА МИХАЙЛОВА ЦВЕТАНОВА

ЗАМЕСТНИK-ДИРЕКТОР УД

Милена Михайлова Цветанова – заместник-директор по УД

Образователно-квалификационна степен:  магистър, специалност: Български език и литература и история, ПУ „Паисий Хилендарски“

Професионално-калификационна степен:   I ПКС към СУ  „Св.Климент Охридски“, ДИУУ, гр.София

Следдипломна едногодишна специализация:Интегративни взаимодействия в образователния процес

Професионален опит: 20 год.

email: Milena.Tsvetanova@patriarcha.com