МИЛЕНА ИВАНОВА КАЙМАКАНОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Милена Иванова Каймаканова – старши учител по български език и литература

Образователно-квалификационна степен – магистър, специалност Българска филология към ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

Сайт: milenakaimakanova.weebly.com

Професионален опит: 19 години

email: Milena.Kaymakanova@patriarcha.com