МАРИЯ СПАСОВА ИЛИЕВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Мария Спасова Илиева – учител по английски език

Образователно-квалификационна степен:

Магистър – Английска филология, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Бакалавър – История, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Професионален опит  – 7 години

еmail: mariya.ilieva@patriarcha.com