МАРИЯНА НЕДЕЛЧЕВА БУБОТИЛОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ /І-ІV КЛАС/

Марияна Неделчева Буботилова – старши учител в начален етап

Образователно-квалификационна степен: магистър, специалност Начална училищна педагогика към ПУ „Паисий Хилендарски“

Професионално-квалификационна степен:  четвърта (2002 г.) ПКС към „Тракийски университет“ – Стара Загора.

Професионален опит: 25 години

email: Mariyana.Bubotilova@patriarcha.com